Lol 9.17 Yama Notları Yayınlandı, İşte Yamanın Detayları

9.17 Yama Notları yayınlandı, oyundaki hangi şampiyonlar zayıflatılmış, güçlendirilmiş ve oyuna hangi kostümler eklenmiş? Ayrıntıların hepsi makalemizde.

Lol 9.17 Yama Notları Yayınlandı, İşte Yamanın Detayları

Lol 9.17 Yama Notları Yayınlandı, İşte Yamanın Detayları

Riot Games 9.17 Yama Notları’nı bugün yayınladı. 9.17 Yaması gece oyuna entegre edilecek. Peki, yamayla beraber oyunda neler değişecek? İşte yamanın tüm detayları:

Riot Games'in yayınladığı 9.17 Yama Notları makalesine ulaşmak için tıklayınız.

Son zamanlarda metada olan Qiyana’ya büyük darbe!

Qiyana geldiği günden beri metada olan bir şampiyondu, hem orman hem üst koridor ve orta koridorda oldukça popüler olan şampiyona sonunda Riot Games’ten büyük bir darbe geldi. Şampiyon E ve R yeteneklerine dengeleme getirildi. E’nin taban hasarının azaltılmasının yanında R’sinin beklemesi süresi her seviye 120 saniyeye sabit hale getirildi.

Kayle’a büyük düzenleme geldi

9.17 Yaması’nın başlarında gelen büyük değişiklik ise Kayle’a ait. Kayle’nin oynanışını etkileyecek düzenlemeler getirildi. Kayle artık 6. Seviyeden itibaren menzilli hale geliyor bu güçlendirmenin yanında tabii ki menzili biraz azaldı. Kayle 16. seviyeye yani Ulu hale geldiği anda menzili 50 artar ve toplamda 575 menzile sahip olur. Düzenlemenin ayrıntılarını makalemizde bulabilirsiniz.

9.17 Yaması'yla beraber oyunla yeni gelecek kostümler:

Ağaç Ata Ahri, Ağaç Ata Veigar, Ağaç Ata Nocturne, Zebani Shen, Zebani Galio ve Zebani Varus 29 Ağustos 2019 tarihinde League of Legends oyuncularının beğenisine sunulacak.

  • Ağaç Ata Ahri – Destansı Kostüm (1350 RP)
  • Ağaç Ata Veigar – Destansı Kostüm (1350 RP)
  • Ağaç Ata Nocturne – Destansı Kostüm (1350 RP)
  • Zebani Galio – Destansı Kostüm (1350 RP)
  • Zebani Shen – Destansı Kostüm (1350 RP)
  • Zebani Varus – Destansı Kostüm (1350 RP)

Şampiyonlar

Aurelion Sol

Pasifinin hasarı azaldı; YG oranı artık tüm seviyelerde aynı; yıldızlar artık kitle kontrolüyle devre dışı kalmıyor. Q'nun bekleme süresi artık sabit değil; hareket hızı arttı; yıldız Aurelion Sol'ün hızına yetişiyor. W'su artık yıldızları genişletiyor ve onları giderek azalan bir hızla döndürüyor; bekleme süresi arttı; bedeli artık zamanla artmıyor. E'sinin pasif hareket hızı kalktı; menzili ve bekleme süresi arttı; hızı artık artıyor.

Pasif - Kâinatın Merkezi

HASAR 20/23/26/29/32/35/40/45/50/55/60/
70/80/90/100/110/120/130
  16/18/20/22/24/27/30/35/40/45/50/
60/70/80/90/100/110/120

ORAN 1-18. seviyelerde 0,18-0,35 Yetenek Gücü  0,25 Yetenek Gücü

KALDIRILDI KİTLE KONTROLÜ ENGELLEMESİ Yetenekleri sınırlayan kitle kontrolleri artık Kâinatın Merkezi'ni engellemiyor.


Q - Felaket Yıldızı

BEKLEME SÜRESİ 10 saniye  11/10/9/8/7 saniye

HAREKET HIZI %10  %20

YENİ GERİDE KALMA Eğer Aurelion Sol yıldızından daha hızlıysa, yıldız hızlanarak ona ayak uydurur.


W - Dönence

YENİ YARDIR Aurelion Sol yıldızlarını dış sınıra ittiğinde, yıldızlar hasar ve azalarak kaybolan hız artışı kazanır. 3 saniyenin ardından veya Aurelion Sol'ün yeteneği erken etkinleştirmesi halinde yıldızlar geri çekilir ve Aurelion Sol'a 1,5 saniye içinde azalarak kaybolan %40 Hareket Hızı sağlar.

BEKLEME SÜRESİ 6/5,5/5/4,5/4 saniye  8/6,5/5/3,5/2 saniye

MANA 40 Mana + etkinleştirildiğinde saniye başına 22/24/26/28/30 Mana Kullanıldığında 70/80/90/100/110 Mana


E - Uzay Seyyahı

KALDIRILDI PASİF Aurelion Sol artık belli bir süre boyunca aynı doğrultuda ilerledikten sonra ilave hareket hızı kazanmıyor.

MENZİL 3000/4000/5000/6000/7000  5500/6000/6500/7000/7500

BEKLEME SÜRESİ 60/55/50/45/40 saniye  80/75/70/65/60 saniye

HIZ 600  600/650/700/750/800

Galio

Q'nun bekleme süresi azaldı. W'nun asgari ve azami hasarı arttı.

Taban nitelikler

Gereksiz derecede karmaşık bir sayıyı yuvarlıyoruz.

MANA YENİLENMESİ 9,335  9,5


Q - Savaş Yelleri

BEKLEME SÜRESİ 14/13/12/11/10 saniye  12/11.5/11/10.5/10 saniye


W - Durand Kalkanı

ASGARİ HASAR 10/20/30/40/50  20/35/50/65/80

AZAMİ HASAR 30/60/90/120/150  60/105/150/195/240

Kalista

Taban saldırı gücü, manası ve mana büyümesi arttı.

Taban nitelikler

SALDIRI GÜCÜ 67  69

MANA 231,8  250

MANA BÜYÜMESİ 35  45

Kayle

Pasif ilaveleri dört biçimi için de ayarlandı. Q'su artık mana iade ediyor; kullanım gecikmesi, atış hızı ve menzili azaldı; kullanım süresi güncellendi; rakiplerin zırh ve direncini daha az eksiltiyor ama etki süresi arttı. E'sinin ilave hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı, oranı arttı; isabet etkisi oranı güncellendi. R'si artık güçleniyor; yarıçapı arttı.

Pasif - İlahi Yükseliş

BİÇİM SEVİYELERİ Kayle, 6. seviyede Alazlı ve 11. seviyede Yüce hale gelir 6. seviyede Yüce ve 11. seviyede Alazlı hale gelir

AZİMLİ İLAVE HAREKET HIZI Azimli haldeyken ve rakiplere doğru ilerlerken %15  Azimli haldeyken tüm yönlere doğru %8

AZİMLİ YÜKÜ KAYNAKLARI Yapılar dışındaki hedeflere yönelik normal saldırılar  Tüm normal saldırılar

YÜCE SALDIRI MENZİLİ 550  525

KALDIRILDI YÜCE YÜK BAŞINA SALDIRI HIZI Kayle'ın Azimli biçiminden kazandığı saldırı hızı, artık Kayle Yüce biçimindeyken yük başına %10 İlave Saldırı Hızı olacak şekilde artmıyor.

KALDIRILDI ULU ATEŞ DALGASI GERÇEK HASARI Ateş dalgaları artık gerçek hasar vermiyor.

YENİ ULU SALDIRI MENZİLİ Kayle, Ulu biçimindeyken fazladan 50 Menzil kazanır ve normal saldırı menzili toplamda 575 olur.


Q - Işığın Hükmü

YENİ MANA İADESİ Artık isabet ettiği her bir şampiyon için yeteneğin mana bedelinin %50'sini iade ediyor.

KULLANIM GEÇİKMESİ 0,5 saniye  0,25 saniye

KULLANIM SÜRESİ Normal saldırı gecikmesi  0,25 saniye

ATIŞ HIZI 2000  1600

MENZİL 950  900

DİRENÇ AZALTMASI 3 saniyeliğine hedefin zırh ve büyü direncinin %20'si 4 saniyeliğine hedefin zırh ve büyü direncinin %15'i

GİDERİLEN HATA Işığın Hükmü'nün hedefine yakın dövüş menzilinden isabet etmesi halinde yeterince uzağa gitmemesi hatası giderildi.


E - Yıldızateşi Kılıcı

İLAVE BÜYÜ HASARI Hedefin eksik canının %8/10/12/14/16'sı (her 100 Yetenek Gücü başına +%1)  Hedefin eksik canının %8/9/10/11/12'si (her 50 Yetenek Gücü başına +%1)

İSABET ETKİSİ ORANI 0,1 Toplam Saldırı Gücü ve 0,2 Yetenek Gücü  0,1 İlave Saldırı Gücü ve 0,25 Yetenek Gücü


R - Yüce Adalet

BEDEL 100 Mana  100/50/0 Mana

ALAN ETKİSİ YARIÇAPI 475  500

Leona

Q'nun bekleme süresi azaldı.

Q - Şafak Kalkanı

BEKLEME SÜRESİ 6 saniye  5 saniye

Lucian

Taban SG arttı.

Taban nitelikler

SALDIRI GÜCÜ 61  64

Neeko

Neeko artık hasar almadan veya farklı bir yetenek kullanmadan da pasifini devre dışı bırakabiliyor.

Pasif - Binbir Surat

YENİ BÖYLE ÇOK DAHA GÜZELİM Neeko kılık değiştirmiş haldeyken kendi üstüne tıklayarak etkiyi sonlandırır ve bunu 2 saniyelik bir bekleme süresine sokar.

Pantheon

Q saplamaları artık infaz hasarı sağlıyor. E'si artık canavarlara daha az hasar vermiyor.

Q - Meteor Mızrağı

YENİ SAPLAMA HASARI Pantheon'un mızrağını saplamak (tuşu 0,35 saniye içinde bırakmak) artık canı %25 değerinin altında olan hedeflere daha fazla fiziksel hasar veriyor (sonuna kadar güç toplanılarak fırlatılan bir mızrağın hasarıyla aynı).


E - Siperli Saldırı

KALDIRILDI CANAVARLARA KARŞI DAHA AZ HASAR Artık destansı olmayan canavarlara daha az hasar vermiyor.

Qiyana

E'sinin taban hasarı azaldı. R'sinin bekleme süresi sabitlendi.

E - Cüret

TABAN HASAR 70/105/140/175/210  60/95/130/165/200


R - Toprağın Öfkesi

BEKLEME SÜRESİ 120/100/80 saniye  Bütün yetenek seviyelerinde 120 saniye

Ryze

Taban büyü direnci arttı.

Taban nitelikler

BÜYÜ DİRENCİ 30  34

Zyra

R'sinin bedeli sabitlendi; bekleme süresi azaldı.

R - Boğardikenler

BEDEL 100/120/140 Mana  Bütün yetenek seviyelerinde 100

BEKLEME SÜRESİ 130/120/110 saniye  110/100/90 saniy